• Dane osobowe
 • Imię i nazwisko

  Mariana Kozłowska

 • Data urodzona

  8 lipca 1990r.

  Czortków, Ukraina

 • Siedziba

  ul. Hurtowa 1

  15-399 Białystok, Polska

 • Wykształcenie
 • od 2013 r. - do dn.dzis.

  Uniwersytet w Białymstoku

  Uczestnik studiów doktoranckich w zakresie chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytu w Białymstoku.

 • 2010 – 2013 r.

  Uniwersytet w Białymstoku

  Studia magisterskie i licencjackie na kierunku Chemia na Uniwersytecie w Białymstoku, specjalizacja: chemia fizyczna. Praca magisterska wykonywana w ramach projektu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „First principles and experimental studies of guanine and tetrahydrofuran adsorption on carbon nanotubes” (w języku angielskim). Otrzymanie dyplomu Magistra z wyróżnieniem (Dyplom Honorowy) i oceną bardzo dobrą.

 • 2007 – 2010 r.

  Uniwersytet w Białymstoku

  Studia licencjackie na Uniwersytecie Państwowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów, Ukraina), kierunek „Chemia”.

 • Osiągnięcia
 • 1. Laureata konkursu w ramach grantu HOMING PLUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na stanowisko pomoc studencka do zadań eksperymentalnych (okres udziału od 01.10.2011 do 15.05.2013 r.) w grancie dr. Pawła Rodziewicza pt. "Noncovalent functionalization of carbon nanotube by cooperative networks of DNA bases".

 • 2. Uzyskanie stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2011/2012.

 • 3. Finalista konkursu dla naukowców FameLab 2014.

 • 4. Nagroda za Contributed Awarded Talk for Young Scientists na konferencji „From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB14).

 • 5. Stypendysta projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

 • Publikacje naukowe
 • 1. Kozlowska, M., Rodziewicz, P., Brus, D. M., Breczko, J. and Brzezinski, K. Bis(2,2’:6,2’-terpyridine)ruthenium(II) bis(perchlorate) hemihydrate. (2012). Acta Crystallogr. E68, m1414-m1415.

 • 2. Kozlowska, M., Rodziewicz, P., Brus, D. M., Czyrko, J. and Brzezinski K. Tris(1,10-phenanthroline-k2N,N’)ruthenium(II) bis(perchlorate). Acta Crystallogr. E68, m1570-m1571.

 • 3. J. Goclon, M. Kozlowska, P. Rodziewicz, Noncovalent functionalization of single-walled carbon nanotubes by aromatic diisocyanate molecules: A computational study, Chem. Phys. Lett., 598 (2014), 10-16.

 • 4. J. Goclon, M. Kozlowska, P. Rodziewicz, Covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes through attachment of aromatic diisocyanate molecules from first principles, Chem. Phys. Lett., 619, 2015, 103-108.

 • 5. M. Kozlowska, J. Goclon, P. Rodziewicz, A computational study of intramolecular hydrogen bonds breaking/formation: impact on the structural flexibility of ranitidine molecule, J. Mol. Model., accepted.

 • Doświadczenie
 • 1. Staż zagraniczny w Instytucie Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk Ukrainy (lipiec-sierpień 2011 roku, Kijów, Ukraina). Synteza nanorurek węglowych.

 • 2. Prezes Koła Naukowego Chemików „Pozyton” Uniwersytetu w Białymstoku

 • 3. Kurs pedagogiczny przy Centrum Edukacji Nauczycieli przy Uniwersytecie w Białymstoku. Prowadzenie lekcji w ramach praktyk pedagogicznych w Zespole Szkół Integracyjnych Nr.1 w Białymstoku oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym im. króla K. Wielkiego w Białymstoku.

 • 4. Prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia na kierunku Chemia i Ochrona Środowiska z przedmiotów: „Modelowanie molekularne”, „Analiza Instrumentalna”,„Podstawy programowania” w ramach praktyk zawodowych na studiach III stopnia.

 • 5. Ukończenie kursu internetowego „Writing in the Sciences” prowadzonego przez Uniwersytet Stanforda.

 • 6. Recenzowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym: czasopismo „Journal of Molecular Modeling (od 2014 roku).

 • 7. Członek Komitetu Organizacyjnego 3 konferencji międzynarodowych i 3 konferencji ogólnopolskich, w tym dwukrotnie Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 • 8. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku (kadencja 2014-2016) oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku).

 • 9. Wielokrotny udział udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (szczegóły w pełnej wersji CV).

 • Działalność popularnonaukowa
 • 1. Finalista konkursu popularyzatorskiego dla naukowców FameLab 2014.

 • 2. Udział w organizacji i prowadzeniu:

  - obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curii w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i pokazów ciekawych w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dla dzieci i młodzieży
  - Nocy Szalonego Chemika
  - Dnia Młodego Naukowca
  - „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” organizowanej w ramach projektu MNiSzW
  - Dzień Młodego Naukowca Instytut Chemii UwB
  - Kampania promocyjna skierowana do uczniów z Białorusi przebywających z wizytą w Białymstoku

 • 3. Koordynator do spraw pokazów chemicznych w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

 • 4. Wygłoszenia naukowych i popularnonaukowych wykładów w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Technikum mechanicznym w Białymstoku.

 • Zdjęcia